New items
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Program szkolenia pododdziałów dalekiego rozpoznania
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa