New items
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Bezpieczeństwo drogowe przewozu towarów niebezpiecznych
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation