New items
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych
Wybrane elementy logiki