New items
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń