New items
Fundamenty mistrza : profesjonalne przygotowanie żywieniowe w siatkówce
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Katastrofa w Czarnobylu : przyczyny wybuchu reaktora - obalanie mitów