New items
Nanotechnologia w praktyce : praca zbiorowa
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Planowanie cywilne : budowa planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Fundamenty mistrza : profesjonalne przygotowanie żywieniowe w siatkówce
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych