New items
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Doskonalenie polskiego personelu lotnictwa myśliwskiego w latach 1921-1935
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property