New items
Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na południowym Bałtyku : przełom XIX i XX wieku : (od Świnoujścia do Piasków) = Sicherheit und Seenotrettung in der südlichen Ostsee : Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert : (von Swinemünde bis Neukrug)
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)