New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne
Pedagogika : podręcznik akademicki
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego