New items
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych