New items
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego : praca zbiorowa
Nowoczesna koncepcja ekologistyki
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Cz. 1
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła