New items
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne