New items
Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Reglamentacja broni palnej w Europie : wybrane zagadnienia
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Ogólne publicznoprawne uwarunkowania międzynarodowej turystyki lotniczej. Cz. 1
Marka 5.0 : człowiek i technologie: jak tworzą nowe wartości?