New items
Marka 5.0 : człowiek i technologie: jak tworzą nowe wartości?
Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa
Podstawy elektroniki
Społeczna odpowiedzialność i zarządzanie marketingowe jako instrumenty rozwoju bezpieczeństwa kraju : normatywna koncepcja, zarządzanie marketingowe w Policji, partnerska community policing
Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie