New items
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : praca zbiorowa. T. 5
Wieloaspektowość pojęcia plagiatu
Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej : konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Dynamic behavior of materials