New items
Instrukcja o wojskowym zasobie geograficznym w Resorcie Obrony Narodowej : DU-3.17.3
Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie. Cz. 1
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 88 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(88)/12_003 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Szkolenie do działań wsparcia pokoju : DU-7.3.4.1(D)
Marketing : podręcznik akademicki