New items
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1