New items
Wojska specjalne
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Elementy projektowania logistycznego
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.2,
Uwiedź klienta : marketing w social mediach