New items
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Obronność Polski w XXI wieku : II edycja
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa