New items
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Statystyka matematyczna w praktyce
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)