New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Człowiek cząstką wszechświata
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw