New items
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Między terroryzmem a radykalizacją : Specyfika działalności organizacji Daesz
SolidWorks : Advanced Part Modeling
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Gehenna : historia i współczesność w relacjach Bliski Wschód - Zachód