New items
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Funkcjonowanie osób w starszym wieku
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań