New items
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Optyka liniowa : podstawy fizyczne
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period