New items
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej