New items
Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki : DU-4.22.1(A)
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy
Voyage planning