New items
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
SolidWorks : Motion
Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01
Pedagogika medialna : wydanie nowe