New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Transport we współczesnej gospodarce : wybrane aspekty
Transport morski XXI wieku / Maria Matusiewicz, Anna Kowalczyk, Łucja Waligóra
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego