New items
Podstawy konstrukcji maszyn. 1
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_01 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Tymczasowy program szkolenia lotniczego na samolocie An-28/M28 : (TPSzL-An-28/M28-2019