New items
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Obliczenia kwantowe dla każdego
Instrukcja klasyfikowania instruktorów spadochronowych
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1
Współpraca cywilno-wojskowa : DD-3.19(A)