New items
Friction : how radicalization happens to them and us
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne