New items
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Wykłady londyńskie 1946
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej