New items
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni
Instrukcja kwalifikowania personelu zabezpieczenia operacji lotniczych w strefach lądowania (PZOL) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.4.3.1