New items
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Antyterroryści
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1