New items
Społeczna odpowiedzialność i zarządzanie marketingowe jako instrumenty rozwoju bezpieczeństwa kraju : normatywna koncepcja, zarządzanie marketingowe w Policji, partnerska community policing
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia
Formacje inżynieryjne w systemie zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo na co dzień : zarządzanie w codzienności