New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego