New items
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku