New items
Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego
Nacjonalizm i tożsamość palestyńska : między polityką, religią i kulturą popularną
Komunikacja w kryzysie