New items
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny