New items
Uwiedź klienta : marketing w social mediach
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.2,