New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 6],
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń