New items
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołogowo-samochodowej : DU-4.22.2(A)
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017