New items
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa