New items
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Podstawy logistyki