New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.2.2
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6