New items
Jak osiągać sukcesy w nauce : uwaga, równowaga i koordynacja
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Język R i analiza danych w praktyce
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje