New items
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Practising Reading Skills. Level 2 STANAG 6001 : Part One - Military Texts