New items
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2