New items
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego