Nowości
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym