New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Global positioning system : theory and practice
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Quantum nature of turbulence
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji