New items
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Angielskie idiomy, związki frazeologiczne, przysłowia i terminy fachowe przydatne w dyplomacji i służbie wojskowej
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Fitness-physical conditioning preparation for flight duties
Szkolenie do działań wsparcia pokoju : DU-7.3.4.1(D)