New items
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń