New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1